Як отримати дозвіл на спецводокористування?

Як отримати дозвіл на спецводокористування

Огляд законодавчих вимог до спецводокористування

Отримання дозволу на спеціальне водокористування в Києві вимагає дотримання ряду законодавчих норм та правил. Згідно з українським законодавством, спецводокористування включає в себе діяльність, пов’язану з використанням водних ресурсів для промислових, комунальних та інших потреб. Це може бути водопостачання, водовідведення, зрошення тощо. Для отримання дозволу необхідно подати заявку відповідному органу, який займається водними ресурсами в Києві https://aquatoria.kiev.ua/uk/oformlennia-sverdlovyn/dozvil-na-spetsialne-vodokorystuvannia, та надати пакет необхідних документів.

Дозвіл на спецводокористування

Підготовка документації для заявки на дозвіл

Для подання заявки на отримання дозволу на спеціальне водокористування в Києві необхідно підготувати вичерпний пакет документів. До нього зазвичай входять:

 1. Заява про намір використання водних ресурсів, де вказуються основні дані про заявника, тип водокористування та обсяги планованого водоспоживання.
 2. Копії установчих документів організації-заявника.
 3. Технічна документація, що включає в себе проект водозабору, схеми розташування водозабірних споруд, а також технологічні схеми використання води.
 4. Результати гідрогеологічних досліджень, що підтверджують можливість безпечного водозабору.
 5. Екологічний аудит або оцінка впливу на довкілля, яка показує потенційні екологічні наслідки діяльності.
 6. Програма раціонального використання та охорони водних ресурсів, яка включає заходи щодо запобігання забруднення вод і мінімізації впливу на водні об’єкти.
 7. Лабораторні аналізи якості води, якщо це передбачено характером водокористування.

Ці документи мають бути оформлені відповідно до чинного законодавства та стандартів. Додатково може знадобитися надання:

 1. Ліцензій та дозволів від інших контролюючих органів, що підтверджують право на здійснення відповідного виду діяльності.
 2. План заходів з енергозбереження у випадку великомасштабного споживання води.
 3. Договори або угоди з місцевими водопостачальними організаціями, якщо такі є.

Підготовлені документи подаються до відповідного органу водного господарства. Важливо, щоб уся документація була актуальною, правильно оформленою та повною.

Документи для заявки на дозвіл спецводокористування

Критерії для отримання дозволу на спецводокористування

Для успішного отримання дозволу на спецводокористування в Києві заявник повинен відповідати наступним критеріям:

 1. Дотримання екологічних норм і стандартів: заявник повинен довести, що заплановане використання водних ресурсів не призведе до їх надмірного виснаження та не порушить екологічний баланс.
 2. Ефективність використання води: показник водоспоживання має бути оптимальним і виправданим, з врахуванням заходів щодо економії води та її повторного використання.
 3. Запобігання забрудненню: необхідно наявність плану заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків забруднення водойм, включно з системами очищення води та контролю за її якістю.
 4. Соціальна та економічна обгрунтованість: проект водокористування повинен відповідати соціальним та економічним інтересам регіону, не створювати конфліктів з іншими користувачами водних ресурсів.
 5. Забезпечення безпеки: необхідно дотримання заходів безпеки, особливо у випадках використання води для промислових цілей.

Отримання дозволу на спецводокористування є відповідальним процесом, який вимагає ретельної підготовки та врахування багатьох факторів. Заявникам необхідно проявити уважність та відповідальність при підготовці документації та виконанні усіх вимог, встановлених законодавством.

Розгляд заявки та взаємодія з державними структурами

Після подачі заявки та всієї необхідної документації розпочинається процес її розгляду компетентними державними органами. На цьому етапі може відбуватися перевірка документів, інспекційні візити на місця планованого водокористування, а також обговорення та узгодження умов використання водних ресурсів. У разі позитивного рішення видається дозвіл на спецводокористування, який визначає умови та обмеження щодо використання водних ресурсів.

Джерело: компанія «Акваторія»

Подивіться ще цікаву і корисну інформацію на порталі: